UMMAHATUL MUKMININ
  • Jannah Series
  • 6 Episode
Ringkasan

Kisah 13 Istri Nabi Muhammad SAW dibahas dengan tinjauan Neuro Sains.

Insya Allah kita bisa faham kondisi Psikologi Wanita dalam berinteraksi di Keluarga dan di Masyarakat. 

Yang ternyata secara susunan program di Otak Wanita sudah Allah SWT anugrahkan program-program fitrahwi yang dapat mensupport jihad suaminya. 

Serta kita bisa belajar dan menjadikan Rasulullah SAW dan keluarganya sebagai Uswatun Hasanah.

Preview Episode
Ummahatul Mukminin
"Ummul Mukminin" Khadijah Binti Khuwailid ra
"Ath-Thahirah" Khadijah binti Khuwalid ra
"Buah kesabaran" Saudah binti Zam'ah ra
"Al mukatsirin" Aisyah binti Abu Bakar ra
"Al-Humaira" Aisyah binti Abu Bakar ra